IB Diploma Programı için Hazır Mısınız?

IB Özel derslerimizle geleceğinizi en iyi şekilde  şekillendirmek için bizi tercih edin!

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate (IB)) ya da önceden bilinen adıyla International Baccalaureate Organization (IBO) – Uluslararası Bakalorya Örgütü, Merkezi İsviçre, Cenevre’de bulunan, 1968 yılında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir vakıftır. Kuruluş amacı aslen aileleri sürekli şehir ve ülke değiştiren lise öğrencilerinin ortak bir müfredat ile eğitimlerine devam edebilmesini sağlamak olan ve geçtiğimiz 50 yıl içerisinde misyonu, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, sorgulayan, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş bireyler yetiştirmeye evrilen International Baccalaureate (IB), günümüzde 159 ülke ve 5.400’den fazla okulda, yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı uluslararası bir eğitim programı hâline gelmiştir. International Baccalaureate (IB) Eğitim Programı Türkiye’de 65 okulda uygulanmaktadır. International Baccalaureate (IB) Eğitim Programı, esas itibarıyla, dört bölümden meydana gelmektedir.

  • 3-12 yaş arası öğrencilere yönelik İlkokul Programı, PYP (Primary Years Programme)
  • 11-16 yaş arası öğrencilere yönelik Ortaokul Programı, MYP (Middle Years Programme)
  • 16-19 yaş arası öğrencilere yönelik Diploma Programı, DP (Diploma Programme)
  • 16-19 yaş arası öğrencilere yönelik Kariyer Yönelim Programı, CP (Career-related Programme)

International Baccalaureate (IB) diploması, IB Diploma Programı eğitimi veren eğitim kurumları aracılığıyla alınabilir. Türkiye’de IB Diploma Programı eğitimi veren 40 eğitim kurumu bulunmaktadır. Her bir eğitim kurumunun IB Diploma Programı’na yönelik kabul koşulları birbirinden farklılaşabilir. Bu koşullar geçmiş akademik kayıtlarınızın incelenmesini, yabancı dil seviyenizin ölçülmesini ve çeşitli giriş sınavlarına katılmanızı gerektirebilir. İlgili koşulları yerine getirdikten ve IB Diploma Programına kabul edildikten sonra IB Diploma Programı müfredatı kapsamında sunulan dersler arasından seçim yapmanız gerekir. Bu derslerin seçimi mutlaka bir kariyer planına göre yapılmalı ve ders seçim işlemi bir eğitim danışmanının veya bir üniversite kabul danışmanının rehberliğinde gerçekleştirilmelidir. Zira IB Diploma Programı kapsamında seçecek olduğunuz dersler üniversitede kaydolmak istediğiniz eğitim programı ile doğrudan ilişkilidir. Hangi dersleri seçmeniz gerektiğine karar veremiyorsanız, bizimle iletişime geçebilir ve danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

IP Diploma Programı müfredatı 6 ders grubunun yanı sıra, Theory of Knowledge (ToK), Creativity, Activity, Service (CAS) ve Extended Essay (EE) olmak üzere 3 kısımdan oluşan DP Core bileşeninden meydana gelir. Öğrencilerin 6 ders grubunun her birinden en az bir ders almaları ve bu derslerin üçünün Standard Level (SL) ve üçünün Higher Level (HL) düzeyinde olması gerekir. Theory of Knowledge (ToK), disiplinler arasında bilginin doğasını araştıran ve öğrencileri düşünür olarak kendilerinin farkına varmaya teşvik eden bir derstir. Extended Essay (EE), öğrencilerin bağımsız bir araştırma projesi geliştirip uygulamalarını ve 4.000 sözcükten oluşan bir essay yazmalarını gerektirir. Bu proje öğrencilere üniversite düzeyinde araştırma yapmayı öğretir. Creativity, Activity, Service (CAS) ise öğrencilerin yaratıcılık, aktivite ve hizmet ile ilgili olan bir proje tamamlamalarını gerektirir.

IB Diploması, tüm program genelinde belirli asgari performans düzeylerine ve yaratıcılık, etkinlik, hizmet gerekliliklerine tatmin edici katılıma tabi olarak en az 24 puan alan öğrencilere verilir. Projelerinizi tamamladıktan ve derslerinizin sınavlarından geçer notlar almanız durumunda IB Diploması almaya hak kazanırsınız. International Baccalaureate (IB) Diploma Programı zorlu bir uluslararası yeterlilik programıdır, ancak doğru rehberlik ve doğru çalışma stratejileri ile hedefinize ulaşabilirsiniz. Size nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

IB Diploma Programı için Hazır Mısınız?

IB Özel derslerimizle geleceğinizi en iyi şekilde  şekillendirmek için bizi tercih edin!